સ્થાનિક સમાચાર

દેવભૂમિ દ્વારકા:આજરોજ બેટદ્વારકા પો.સ્ટે.વિસ્તારમા આગામી સમય માં યોજાનાર લોકસભા ચૂંટણી-2024 અન્વયે કાયદો વ્યવસ્થા જળવાય રહે અને શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં મતદાન થાય તે હેતુથી પેરામીલીટરી ના CAPF/CISF જવાનો સાથે આજરોજ બેટ દ્વારકા પોલીસ સ્ટેશન વિસ્તારના સંવેદનશીલ વિસ્તાર તથા ક્રિટીકૅલ બૂથ વિસ્તાર ફ્લેગમાર્ચ યોજવામાં આવેલ જેમાં બેટદ્વારકા પોલીસ સ્ટેશનના ઇન્ચાર્જ પો. ઈન્સ. P S I વી. આર. શુક્લ તેમજ પોલીસ સ્ટાફ તેમજ CAPF/CISF અધિકારીશ્રી/ કર્મચારીઓ એ બેટ દ્વારકા વિસ્તાર મા ફ્લેગ માર્ચ કરેલ છે.

Rajeshchhatbar

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Check Also
Close
Back to top button