સ્થાનિક સમાચાર

છેલ્લા એક વર્ષથી પેરોલ રજા ઉપરથી ફરાર પાકા કામના કેદીને ઝડપી પાડતી એલ.સી.બી., દેવભૂમિ દ્વારકા

મજકુર પાકા કામના કેદી નં.૪૮૬૯૩ - રમેશભાઇ ભીખુભાઇ કાગડીયા, જાતે-કોળી, ઉવ.૩૬, રહે. રાવલ તા.કલ્યાણપુર જિ.દેવભૂમિ દ્વારકા વાળાનાઓ વિરૂધ્ધ કલ્યાણપુર પોલીસ સ્ટેશન એ પાર્ટ ગુ.ર.નં. ૧૧૧૮૫૦૦૩ ૨૦૦૯૮૯/૨૦૨૦ ઇ.પી.કો. કલમ ૩૬૩,૩૬૬,૩૭૬(૩) મુજબના ગુનાના કામે દ્વારકા સેશન્સ કોર્ટએ તા.૨૦/૧૦/૨૦૨૨ ના રોજ ૨૦ વર્ષની સજાનો હુકમ કરેલ. જે હુકમથી પાકા કામના કેદી રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ ખાતે સજા ભોગવી રહેલ હતા. સજા દરમિયાન નામદાર ગુજરાત હાઈકોર્ટમાં સ્પે.કિમી એપ્લી.નં.૯૧૮/૨૦૨૩ તા.૨૩/૦૧/૨૦૨૩ થી દિન-૧૫ ની પેરોલ રજા મંજુર કરાવી, તા.૪/૦૩/૨૦૨૩ ના રોજ પેરોલ રજા ઉપર જેલમુક્ત થયેલ, પેરોલ રજાનો સમય પુર્ણ ગત તા.૨૦/૦૩/૨૦૨૩ ના રોજ થયેલ, છતા મજકુર પાકા કામના કેદી જેલમાં હાજર થયેલ ન હતા. વર્કઆઉટ દરમ્યાન હ્યુમન સોર્સિશ થી વિશ્વાસુ બાતમીદારથી એ.એસ.આઈ. અરજણભાઈ એ. ચંદ્રાવાડિયા, અરજણભાઈ એન. મારૂ અને હેડ કોન્સ. ડાડુભાઇ જોગલનાઓને મળેલ આધારભુત બાતમી અન્વયે પાકા કામના પેરોલ ફરાર કેદી - નં.૪૮૬૯૩ - રમેશભાઇ ભીખુભાઇ કાગડીયા નાઓને પકડી પાડી, કાયદેસરની કાર્યવાહી કરી, રાજકોટ મધ્યસ્થ જેલ ખાતે

  • કામગીરી કરનાર ટીમ

આ કાર્યવાહી એલ.સી.બી પો.ઇન્સ. શ્રી કે.કે.ગોહિલ, પો.સ.ઇ.શ્રી બી.એમ.દેવમુરારી, એસ.એસ.ચૌહાણ, એસ.વી.કાંબલીયા ASI અરજણભાઇ ચંદ્રાવાડીયા, અરજણભાઇ મારૂ વિપુલભાઇ ડાંગર HC ડાડુભાઇ જોગલ, ગોવિંદભાઇ કરમુર, PC સચિનભાઈ નકુમ, કિરપાલસિંહ ચૌહાણ નાઓ જોડાયા હતા.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button